Như thường niên; khóa 3 niên khóa 1966-67 trường THCL Tân Châu tổ chức họp mặt lớp có mời các Thầy Cô về dự. Năm nay cũng vậy, ngoài Thầy Nguyễn Trọng Phúc kính mến, còn có Thầy Nguyễn Thành Tài (ở Mỹ về), Thầy Cao Phát Đây, Thầy Trần Phát Thanh...

Để được đông vui; BTC khỏa 3 đồng ý và mỡ rộng mời các bậc đàn anh/chị khoá 1 và 2 đến chung vui vào ngày Thứ Năm 04/02/2016, nhằm ngày 26/12 âm lịch tại nhà hàng Sơn Tuyền vào lúc 9:30.

Thân mến.

Đại diện khóa 3 1966-67
Trương Thanh Liêm

Lời mở đầu

Trang đặc biệt:
Diễn Ðàn

Liên Kết:
Thất Sơn Châu Đốc
Hồng Ngự

Nguyễn Kinh Luân

   
 
   
Trần Công Bá
Cựu Học Sinh Tân Châu
Content © 2007-2015

Cập nhật ngày 18 tháng 01, năm 2016