G chữ Việt.

Trần Cng B

 

Chữ Việt chng ta rất khc biệt với những nước lng giềng, dng mẫu tự La tinh. Lịch sữ viết rằng ng A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ (Alexandre de Rhodes), một nh truyền đạo cng gio đ tm ra chữ quốc ngữ vo khoảng năm 1651. Quyển tự điển Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Từ Điển Việt-Bồ-La) dựa trn cch k tự tiếng Việt của những gio sĩ người Bồ Đo Nha v , lm căn bản cho chữ quốc ngữ được dng trong tiếng Việt by giờ. C thể coi đ l sự kiện đnh dấu sự ra đời của chữ quốc ngữ.

 

Khoảng giữa thập nin 1990s, khi vi tnh bắt đầu thịnh hnh, nhiều chương trnh bắt đầu tung ra trợ gip chng ta g chữ Việt trn my vi tnh. Cho đến nay đ c nhiều dạng như VISCII, VPS, VNI,

 

G dạng k tự VISCII do nhm khoa hoc gia Tricholor chuẩn định.

G dạng k tự VPS do nhm Vietnamese Professionals Society (Hội Chuyn Gia Việt Nam) chuẩn định.

G dạng k tự VNI hơi khc hai dạng kể trn, ra đời sớm nhất trong kỹ nghệ tin học. K tự nầy dng 2 bytes (16 bits) v rất thnh cng trong thương mại.

 

Nếu hỏi ring c nhn ti th ti sẽ chọn chương trnh Unikey, chương trnh nầy cho php cc bạn g nhiều dạng k tự khc nhau, v hay hơn hết: khng tốn tiền, cc bạn c thể tải xuống từ ci link nầy: Unikey 4.0

 

  • R chuột ln ci link trn.
  • Bấm phm phải chuột, Save Target as...
  • Chọn chổ tải file xuống my của bạn.
  • Sau khi đ tải xong, chạy file Uk40RC1ntSetup.exe để ci chương trnh Unikey vo my.
  • Khi mn hnh hiện ln Welcome to the Unikey 4.0 NT Setup Wizard, nhấn nt Next

Tiếp theo nhấn nt I Agree

Tiếp theo l bạn sẽ chọn chổ trong ổ cứng, nhưng bạn c thể để tự nhin, nhấn nt Next

Cứ để tự nhin, nhấn nt Install

Khi chương trnh ci xong, mn hnh sẽ xuất hiện, nhấn nt Finish

Kế đến, bạn sẽ phải chọn k tự đnh chữ Việt, theo như ti th thch VNI hơn. Nhưng bạn phải chọn như sau:

a)      Bảng mả: Unicode (Unicode l ngn ngữ chung cho vi tnh, n khng phn biệt loại k tự no, nhưng sẽ hiện ln như người g)

b)      Kiểu gỏ: ty sở thch của bạn.

 

 

Nhớ đọc phần hướng dẩn cch g, xong nhấn nt Đng

 

Bạn sẽ thấy dưới gc tay mặt c ci icon chũ V (Việt), nếu thấy chữ E (English), cứ nhấn lên nó thì sẽ chuyễn qua chữ Viêt:

 

 

Vậy l bạn đ ci đặt xong chương trnh g chữ Việt.

 

Chc cc bạn thnh cng viết bi cho trang nh.

 

Trở về trang Khoa Học