Cựu Học Sinh Tân Châu
Mừng Xuân Kỷ Sửu
Kính chúc Thầy Cô cùng Các Bạn một năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý, Phú Quí Phát Tài
Thơ:
Xuân Tha Hương - NTT
Cho dù là Xuân - YouDidIt
Nhạc:
Hỡi nàng Xuân - PhuChau gửi, Duy Quang trình bày
Trần Công Bá
Cựu Học Sinh Tân Châu
Content © 2007-2009