Cảm xc

Hữu Tm

 

Rời mi trường tưỡng đu kh gặp,

Thầy, C v cc Bạn thuở no,

Để được n k ức tuổi thơ,

Người đời gọi nhiều mơ, lắm mộng.

Cm ơn Thầy cho em tri thức,

Lm hnh trang dấn bước vo đời,

V cm ơn người đ dy cng,

Để chng ta nối vng tay lớn.

Xin được cng đn chim dệt lại,

Nt sơn son của tuổi học tr.

 

Trở về Trang Thơ