Hè 1972

ĐTB

 

Mai tôi rời xứ Tân Châu,

Xa ḍng kinh cũ đục ngầu chiến tranh.

Gửi em giấc mộng chưa thành,

Bạn bè, trường lớp cho ḿnh chia tay.

Nghĩ ǵ khi hỏi tương lai,

Chiến tranh chấm dứt?

Có ngày đó không!

 

Trở về Trang Thơ