Mái trường xưa...ôi nhớ quá!

Nguyễn-Nguyn-Phương

                                            

Từ ngy ấy, mỗi người một ng,

Xa mi trường, thầy bạn thn yu.

D hm nay cuối đất, cuối trời

Lng vẩn nhớ, nhớ hoi nơi ấy.

Những buổi sng, phố phường thức dậy,

Giờ tan trường, o trắng tung bay

 

D chng tôi, mỗi người một ng,

Nhớ về đynổi nhớ qu nh.

           

Trở về Trang Thơ