Trang Web Tân-Châu

Trần Công Bá

 

Thầy Cô, bạn cũ, trường xưa

Tìm về trang web cho vừa nhớ nhung

Nhớ nhau viết tặng vần Thơ

Thấy trang Hình Ảnh mắt mờ, lệ rơi

Lưu Bút từ bốn phương trời

Bốn mươi năm lẽ cuộc đời có nhau

Tặng nhau Hồi Ký năm nào

Ghẹo nhau thì gửi cho nhau Truyện Cười

Truyện Ngắn kể lại cuộc đời

Bao năm lưu lạc khắp mười phương xa

Hôm nay tụ lại Trang Nhà

Có thằng bạn cũ gởi quà quê hương

 

Trở về Trang Thơ