BY GIỜ v BAO GIỜ?
Nguyễn Nguyn-Phương

Bao nhiu kỷ-niệm chn vi,
By giờ nhắc lại, bi ngi lng ai
Trải bao nhiu cuộc đổi thay,
Ngi trường kỷ-niệm, vẫn hoi nhớ mong.
Ngy xưa đi bng song song,
Ngy nay mỗi bng khp trong dng đời.
By giờ mỗi đứa một nơi,
Bao giờ tm được khung trời ngy xưa?

 

 

Trở lại Trang Thơ