Bến và Thuyền

Gửi  NPNK

 

KNHUUYEN

 

Đọc bến và thuyền của Xuân Huy .
            Chợt nghe thương bến với thươbg thuyền
            Bến kia - thuyền nọ hai mà một...
            Thuyền bến muôn đời một mà hai

            Bến đổ nào đâu chỉ một thuyền...
            Bốn mùa mưa nắng bến đầy vơi
            Lặng lờ bến tiển thuyền bao chiếc !
            Xa vắng thuyền ơi ! Bến đợi chờ

            Trước sau bến đợi thuyền phiêu bạt
            Dẫu biết trăm năm bến bạc đầu .
            Dù thuyền c̣n nhớ , thuyền không nhớ
            Bến vẫn c̣n đây - bến đợi thuyền !

            B́nh minh - trăng sáng - hoàng hôn phủ...
            Những tưởng thuyền xa - chợt trở về
            Đường đời đau khổ - thuyền chợt "ngộ"
            Bến đổ ngày xưa , chốn quay về !                                                    
            Trở về Trang Thơ