Cảm xúc!

(gởi các bạn cũ Trung Học Tân Cờ Nâu )

Nguyễn Thị Bảo Toàn

         

32 năm mà ngỡ ngày nào

Cùng dạo bước bên mái trường công lập

Gió tung bay tà áo trước cổng trường

Tung tăng đó cười vui rộn rã.

 

Tuổi học trò vui quá phải không anh!

“Ngày xưa không quen nhau lung

Thì ngày nay nhìn nhau không đặng”

Bài thơ của ai làm ta ray rức lòng

 

Các bạn hỡi ….

Có quen lung hay mới gặp lần đầu!

 

Thì cũng hãy tập làm thơ con cóc

Gởi lên đây bày tỏ nỗi lòng.

Các bạn hỡi vườn hồng đang chờ đợi

Mình đã bay vào và thấy được niềm vui.

 

Trở về Trang Thơ