Chuyện Ngy xưa.

Thu Vân lưu bút

 

Chuyện xưa đ by giờ mới kể

Khiến trong em tiếc nuối trăm bề

Thấy yu anh, nn liếc mắt đưa tnh

Anh no biết nỗi lng con gi

 

C những lc sn trường vắng bng

Ngồi suy tư mơ bng hnh anh

Bỗng chợt đu anh đến bn thềm

Lng rộn r cho tnh yu vừa chớm

 

Em mong mỏi trng chờ anh ni

Một cu thi, d chỉ một lời

Anh ngập ngừng, e d rồi khng ni

Để trong em, luyến tiếc bồi hồi

 

Đến by giờ anh viết thnh thơ

Cho tiếc nuối, mối tnh thuở đ

Nhắc lm chi thm nhớ, thm thương

Tnh đ hết xin cho vo qun lng

 

Trở lại Trang Thơ