C bạn ngy xưa học lớp 6A

N.T. BẢO TON

Nguyễn Anh Hong Tương

 

Bảo Ton nay ở đu rồi

Dư m ngy cũ đu rồi bạn ơi

Nhớ g ngy ấy xa xưa

Ti cn nhớ mi chuyện xưa chọc Thầy

 

Nhớ ngy đ bạn cn t xu

M giờ đy tay nu tay bồng

Phải chăng ng Tịnh hay nhn

Cũng v tiếng st i tnh phải khng?

 

Trở về Trang Thơ