Hai Sắc Hoa Ty-Gôn

Lê Thị Dung sưu tầm

 

Bản gốc:

 

Nếu biết rằng em đã có chồng.

Trời ơi! Người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ,

Tựa trái tim phai tựa máu hồng.

                                 (TTKH)

 

Họa thơ theo các trường phái trong xã hội

 

Phản ứng kiểu cổ điển:

 

Nếu biết rằng em đã có chồng.

Anh về lấy vợ thế là xong

Vợ anh không đẹp bằng em lắm

Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.

 

Phản ứng kiểu kiếm hiệp:

 

Nếu biết rằng em đã có chồng

Anh về luyện kiếm thế là xong

Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ

Sẽ trảm tim em trả hận lòng!

 

Phản ứng kiểu đỏ đen:

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Ðường Las Vegas anh cứ dzông

Anh nướng visa vào canh bạc

Vỡ nợ cho anh hận bóng hồng.

 

Phản ứng kiểu Kung Fu:

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về luyện võ Lý Tiểu Long

Luyện thêm một cú liên hoàn cước

Ðể đá chồng em đêm động phòng.

 

Phản ứng kiểu đầu bếp:

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về tự tử thế là xong

Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết

Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng

 

Phản ứng kiểu báo thù:

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về tát nước cạn dòng sông

Ðể cho đò cưới không qua được

Ðừng có trông mong đêm động phòng

 

Phản ứng kiểu khủng bố :

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tỉnh đội mượn cà-nông

Thụt về hướng ấy 500 quả

Em ở quê chồng có ớn không?

 

Phản ứng kiểu kinh tế :

 

Nếu biết rằng nị đã có chồng

Ngộ về phán nốt cái Hồng Kông

Mang tiền ngộ đổ vô Chợ Lớn

Lời vốn đầu tư mát cái lòng...

 

Phản ứng kiểu "tin tặc" :

 

Nếu biết rằng em sắp lấy chồng

Anh về gửi virus "I love yoư"

Qua máy nhà em tan tành phá

Mới đủ cho anh hả tấm lòng.

 

Phản ứng kiểu công nghệ cao:

 

Nếu biết rằng em đã có chồng

Dại gì mà nghĩ "Thế là xong!"

Email cứ viết, phôn cứ gọi

Sẽ có ngày em... ly dị chồng.

 

Phản ứng kiểu được "giải thoát" :

 

Nếu biết rằng em đã có chồng

Cho anh gặp hắn có được không?

Ðể anh hậu đãi chồng em đã:..

Rước giùm của nợ, lập đại công.

 

Phản ứng kiểu kế thừa :

 

Nếu biết rằng em đã có chồng

Anh về cưới vợ, kiếm thằng con

Mai này nó lớn anh dắt tới

Xúi lấy con em, rửa hận lòng.

 

Trở về Trang Thơ