Họa bài “Lăo với Tôi” của Ông dung Thông

Thái mỹ Trung  

 

 

Năm bảy mươi lăm ta mười tám
Cởi áo thư sinh gởi lại trường
Hoang mang trước ngày tàn cuộc chiến
Chia phần đổi mới với quê hương
 
Bốn năm lận đận không tiếng súng
Hoạch định tương lai bức hoạ đồ
Tiếp cận quê hương ngày đổi mới
Nhưng ḷng luôn tưởng đến trường xưa
 
V́ chẳng c̣n thơ, chẳng c̣n thơ
Bôn ba xuôi ngược đến nơi mô
Sài g̣n hoa lệ nơi dừng bước
Giữa một thành đô hết hững hờ
 
Người trai năm ấy không già lắm
Cuộc chiến mưu sinh đă qua rồi
Đường về trường cũ không xa nữa
Hẹn gặp mai này Ông với Tôi

Trở về Trang Thơ