Họa bi Nếu anh l thi sĩ

Đồng Qu

Tặng Anh B

 

Nếu anh l thi sĩ

Em sẽ l nh Văn

Văn Thơ cng tuế nguyệt

Theo đến tận suối rừng

Rừng xanh mu hy vọng

Suối rc rch tiếng ca

Ha m cng một nhịp

Vĩ Cầm một tiếng yu

Yu nhau trong nh mắt

Dưới cuộc sống phu` hoa

Yu nhau trong tm tưởng

Trong cuộc sống thần tin

Nếu anh l thi sĩ

Em sẽ l nh Văn

Thơ ơi thơ c biết

Văn khắc họa v Thơ.

 

 

Trở về Trang Thơ