Khc bạn
NPNK

{ Vĩnh biệt người bạn cũ- V văn Tốc}


Bạn đ xa rồi, xa thật xa,
Chiều nay nơi ấy, chốn qu nh
Thn bằng, quyến thuộc về bn bạn,
Một lần tiễn biệt - để chia xa.

Khc bạn ra đi qu ngỡ ngng,
Cuộc đời khổ ải - trt vương mang,
Giờ đy gởi lại - nơi trần thế,
Tm lại niềm vui - chốn suối vng .

Bạn đ về nơi - ci vĩnh hằng,
Cuộc đời ngắn ngủi thế ny chăng?

Con thơ khc bố - mờ giọt lệ,
Vợ tiếc thương chồng - trắng vnh khăn.
  
Thắp nn hương buồn đưa tiễn bạn,
Ci đầu vĩnh biệt - một người đi...

30-06-07

 

Trở về Trang Thơ