Không đề

Xuân Nguyễn

 

Hôm qua tôi đă vô t́nh...

Em buồn, tôi thấy tim ḿnh quặn đau,

sao ? Cứ hỏi v́ sao ?

Tôi nào hiểu đựoc, v́ sao em buồn ?

Ngoài kia trời đổ, mưa tuôn,

Ḷng tôi cũng rối như muôn tơ ṿ...

 

Trở về Trang Thơ