Kính Vong Hồn Thầy

Nguyễn Trần Nguyên 

 

Ai về B́nh Thuỷ mà Ô Môn

Gió đưa lu là bông mận ơi người  ơi

Hai năm truyền lại thời thơ ấu

Kính Cận ngày xưa đă không c̣n

 

Thầy về quê tổ an nhàn hưởng

Bỏ lại chúng em một nỗi buồn

Thầy ơi c̣n nhớ học tṛ nhỏ

Tuổi mới hồn nhiên đón nhận Thầy

 

Bao năm không găp thầy thuơng mến

Giờ mới hay tin vĩnh biệt thầy

Thương thầy em chỉ ḷng khấn nguyện

Cầu nguyên ơn trên ban phuớc lành

 

 

Rất mong các bạn viết tiếp

 

 

Trở về Trang Thơ