KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN VỀ QU

Nguyễn Trần Nguyn

 

(Nhớ chuyến về qu hương năm 1985 tm người bạn tại Kinh Thần Nng, Huyện Ph Tn)

 

Buớc đến lng ti lc tối m

Khng điện khng đn tối m om

Tm hoi kiếm mi sao khng thấy

Ti đến nơi nầy, bạn ở m

 

May sao mnh gặp nguời bạn cũ

Xch đn đi cấm mấy cần cu

Hỏi qua mới biết người mnh kiếm

Giờ đ ln thnh sống ở m

 

Bạn cũ by giờ vui la mới

Thần Nng su bọ bạn hằng ngy

Bnh xo đin điển i tuyệt qu

Hương vị qu mnh xuất sắc gh

 

Canh chua c lc bay thơm ngt

Đậm đ hương vị c r kho

Mỡ hnh c nướng hương ngo ngạt

Mới biết thnh đ kh m tm

 

Người nầy khng gặp gặp người kia

Bạn no cũng bạn phải khng anh

Hữu duyn thin l năng tao ngộ

Tnh lng nghĩa xm ở qu ti

 

 

Trở về Trang Thơ