NHỚ

NKVL

 

Từ ngy gi-biệt mi trường,

Bao nhiu kỷ-niệm vấn-vương trong lng.

Nhớ thầy bạn, nhớ khoảng sn,

Nhớ mu phượng đỏ mỗi lần h sang.

Nhớ cy cầu sắt bắt ngang,

i bờ kinh cũ, ti sang mỗi ngy.

Nhớ xưa: c qun Lai-Rai,

C m Ch  Tỷ, cơm ngy Tạ-Sơn.

Nhn ngon ở x Long-Sơn,

C-ph đng khch, đu hn Ch Bo.?

Nhớ xưa: dưới mi tranh ngho,

C người vượt kh, gieo-neo giữa đời.

Con thuyền d đ ra khơi,

Nhưng bờ bến cũ khng rời con tim...

 

 

Trở về Trang Thơ