Nhớ Mái Trường Xưa

     Nguyễn Nguyên Phương

 

     Trường xưa, ký ức xa vời,

     Bao nhiêu kỹ niệm ...suốt đời khó quên !

     Nhớ Thầy, nhớ Bạn, nhớ tên,

     Những con đò nhỏ bồng bềnh tuổi thơ...

 

Trở về Trang Thơ