NHỚ NHỮNG NGÀY  MƯA  SAIGON

Thân tặng các em cựu học-sinh hiện là cư dân SAIGON

NGUYỄN NGUYÊN-PHƯƠNG

 

Trời SAIGON chợt mưa rồi chợt nắng,

Người SAIGON lúc đội nắng, lúc dầm mưa.

Tôi làm dân SAIGON từ những năm xưa,

Lúc dưới tỉnh lên  đây vào Đại-học.

Những khu phố xuyên ngang rồi xẻ dọc,

Những con đường phủ rợp bóng me xanh.

Những cơn mưa chiều vội-vã đến nhanh,

Bên hiên vắng một người nghe mưa lạnh.

Có những đêm mưa, trời không muốn tạnh,

Người tha hương bổng thấy nhớ quê nhà...

 

 

Trở về Trang Thơ