Nhớ thầy

Bảo Ton

 

Bc Dương thi đ thi rồi

Thầy Dương Văn t qua đời đ lu

Thương thầy tnh nặng nghĩa su

Con cn nhớ mi mỗi cu mỗi lời

 

Bi ca con chuột ai ơi,

M thầy vẫn ht mỗi khi đến trường

Thầy ơi, Thầy hởi, Thầy hời !

Thầy cn sống mi trong lng chng con

 

Trờ về Trang Thơ