NỖI NIỀM TM SỰ TỎ CNG AI

Nguyễn Trần Nguyn

(Tặng người trong cuộc)

 

C những lc tm hồn trống vắng 

L những khi chuyện cũ quay về

Tm tư lắng đọng nhiều nhung nhớ

Chỉ tiếc ng tơ chẳng hiểu lng

 

i lc trch hờn cơ Nguyệt Lo

Sắp bi duyn nợ buộc rng nhau

Se chi người cũ khng liền mối

Buộc rng kẻ mới chẳng hề quen

 

V bởi xưa kia lắm nợ tnh

Vay rồi khng trả hẹn lai sinh

Kiếp nầy cam chịu nhiều duyn lỡ

Thi th cam phận trch g  nhau

 

Khng biết chuyện nầy ai thiếu ai

Người th tan mộng kẻ hờn dai

Tạo chi lắm chuyện bao phiền no

Một pht sa chn chẳng nghĩ g

 

Nghĩ g  tỉnh ngộ luống sầu bi

Nghiền ngẫm sao cho tắt lửa lng

Hy để trong ta vo qun lng

ừng phiền đừng trch tại v ai

 

 

 

Trở về Trang Thơ