PHƯỢNG BUỒN

Nguyễn Nguyn-Phương

 

Hm nay về lại thăm trường,

Bao nhiệu kỷ niệm vấn vương trong lng.

H về, xc phượng đầy sn,

Thầy xưa, bạn cũ, dần dần vắng xa !

By giờ dưới gốc Phượng gi,

Một người ngồI đ để m tiếc thương.

Phượng ơi ! Phượng c nhớ trường,

Nhớ mu o trắng thn-thương ngy no ?

 

Trở về Trang Thơ