TẠI V̅.

Nguyễn Trần Nguyn

 

Tại sao ai biết bởi tại sao?

V bởi trong lng thấy nn nao

Rộn rng bay bỗng trời xanh ngt

Ai no biết được tại v sao?

 

Tại sao ai biết tại v sao?

Tại con mắt nhy, tại chim bao?

Đm về thơ thẩn v con mắt

Gieo một khối tnh ở trong tim

 

Chuyện xưa đ by giờ mới ni

Cho tm hồn thanh thản lc hong hn

Ngy xưa ni được tnh yu đ

Khng biết by giờ sẽ ra sao???

 

Tại sao cũng bởi tại v sao?

Hay tại ng Trời, ni chẳng sao

Duyn kia khng đến, tnh sao dnh

Duyn tnh khng vướng, buộc g nhau ?

 

 

Trở về Trang Thơ