Thầy Hiệu Trưởng

Hữu Tâm

 

Khi trường lên trang Web

Ḷng thầy như nở hoa

Niềm vui khôn tả xiết

Hàng ngày ghé vào thăm

 

Hôm nay có ǵ mới  

Điều ǵ cần chỉnh trang ?                 

“Bạn bè không bêu xấu”

Thầy răn nhắc ân cần

 

Tuổi già, mắt đă yếu

 Đường xa lại nhiều xe

Thầy vẫn không quản ngại

Khi xă, khi Tân Châu

 

Như thời tiết thất thường

Vào mạng dễ được liền?

Phải chờ mấy em bé

Xong các tṛ chơi game

 

Lắm phen “đụng” máy cũ

Mắt mờ gặp phím nḥe

Lại chưa quen sử dụng

Loay quay mất sạch bài

 

Trông thầy mà tội sao

Đôi lúc bâng quơ nghĩ

Ước chi được ở gần

Để cùng thầy tṛ chuyện

 

Mong thầy luôn mạnh khỏe

Để thường xuyên thăm “trường”

Nh́n chúng em vui vẻ         

Qua trang Web thân thương

 

  

Trở về Trang Thơ