Thơ Tặng Bạn

Nguyễn Trần Nguyn 

 

(Knh gởi tặng cc bạn cng kho  68/75 v hai anh

ng dung Thng, V thường Niệm)

 

Đuờng về qu cũ khng xa lắm

Tuổi qu năm mươi ngẫm cuộc đời

Lặn lội chim trời tm c lội

Bn ba cho lắm cũng vầy thi

 

Số trời đ định ta khng nỡ

Chỉ biết ton tm mới thoả lng

Thế mới biết con người c số

Đnh lng vui huởng với tuơng lai

 

An vui bn cạnh bầy con chu

Biết đủ l xong thế ở đời

Ng ln ta chẳng l g cả

Pha duới bn ta lắm kẻ thm

 

Giờ l lc ta thuờng nghĩ đến

Con đuờng qu cũ ngắn hay di

Yn tm tu dưỡng đường m lộ

Hạnh phc truờng tồn đến kiếp sau

 

 

Trở về Trang Thơ