T́nh Yêu Thuở Học Tṛ

Nguyễn Trần Nguyên

 

       (Viết lại sau 36 năm )

Tặng người bạn tên D… lớp 12A1

 

Ngày xưa ấy tôi  ngây thơ quá

Không biết mở lời lúc mới yêu

T́nh yêu thời đó không đơn giản

So với bây giờ khoảng cách xa

 

Năm tôi mười bảy bắt đầu yêu

Gặp người vừa ư biết sao đây

Thơ th́ viết được làm sao gởi

Dịp may chưa đến biết làm sao?

 

Mỗi ngày theo dơi giờ tan học

Liếc mắt đưa t́nh mỏi con ngươi

Lẽo đẽo sau lưng nàng không biết

Măi nh́n cô bạn sụp đường mương

 

Thế rồi bảy chín xe hoa đón

Ḿnh tự trách ḿnh quá chậm chân

Đêm về tự nhủ không buồn nữa

Hát bản t́nh ca em lấy chồng

 

 Trở lại Trang Thơ