Xin được hỏi ???

Nguyễn Trần Nguyên

 

Em  đă làm tôi thoáng bồi hồi

Thu  về nhắc lại chuyện đơn côi

Vân  kia khơi lại ngày xưa đó

 mối t́nh riêng khó nhạt nhoà

 

Ai   biết được mới vào yêu ?

Xin  một lần quen khó dường nào

Cho  thêm hy vọng, hồn mơ mộng

Biết  được t́nh yêu đă muộn màng

 

 

Trở về Trang Thơ