Xin hảy cho nhau

Nguyễn Trần Nguyn

 

Đ l cng xứ với chung trường,

đồng mn đồng lứa kh yu thương.

xin hy cho nhau nhiều mi ấm

tạo một niềm tin với chử tnh.

 

Chử tnh đi lc cũng lung lay,

v bởi khng chung một nầy.

đừng nghỉ đừng suy nhiều viễn mộng,

Thật lng đối xử c nn chăng ???.

 

 

Trở về Trang Thơ