Mùa xuân nhớ quê

Trần Công Bá

 

Gió xuân đùa cợt cành thông

Tôi ngồi liên tưởng mấy ḍng thơ xuân

Mùa xuân ngày cũ tưng bừng

Ngày xuân đất khách không ngừng nhớ quê

 

Nhớ quê nhớ cả con đường

Có hàng phượng tôi thường mộng mơ

Nhớ quê viết vội ḍng thơ

Tặng ḍng sông cũ lững lờ trôi xa

 

 

Trở về Trang Thơ